Vis - Ny medlemsfunksjon

På hjemmesiden under meny "MEDLEM" finner du nå den nye funksjonen "Vis".

Skriver du inn gyldig medlemsnummer og passord for et medlemskort,
vises alle data som er registrert om deg i medlemssystemet.

For påmeldinger må man ha et gyldig medlemskort.
Du kan sjekke medlemskortet ditt med "Vis".
Se også "MEDLEM/Hjelp/Vis".