MØTEDAGER HØSTEN 2022

Følgende møtedager planlegges for høsten 2022:
18.oktober, 1.november, 15.november og 29.november.
Det planlegges med reise: 25.-27.oktober eller 8.-10. november.