Vår - 2020
Dato Tid Møte Sak
21.01.20 1800 Medlemsmøte Quiz
04.02.20 1800 Medlemsmøte Konsert med Aksel Kolstad
18.02.20 1800 Årsmøte  
03.03.20 1800 Medlemsmøte Mats Bjørkman:
Den aktuelle politiske situasjonen i Spania.
10.03.20 1200 Gudstjeneste
AVLYST
Hostal Nerjaluna, Calle Granada 62.
10.-12.03.20   Reise Tur til Ronda
17.03.20 1800 Medlemsmøte
AVLYST
Jan Hellberg: Acebuchal
31.03.20 1900 Medlemsmøte
AVLYST
Vårfest

MEDLEMSMØTENE BEGYNNER KL.1800.
Vårfesten begynner kl.1900.

Mer info og forandringer i Møteplanen blir annonsert på medlemsmøtene og på hjemmesiden.