HØST 2020


DET BLIR IKKE MØTER HØSTEN 2020.

Styret har vedtatt at vi p.g.a. COVID-19 tilstanden i Spania ikke arrangerer møter høsten 2020.
Vi regner med å komme med en uttalelse angående våren 2021 i desember.

AHN har også avlyst alle sine aktiviteter innomhus for høsten 2020.

Det er også tvilsomt om det blir arrangert vandringer i høst.
De som er interessert i vandringer kan følge med på Vandringskalenderen.