Medlemsmøtene holdes på:

Restaurante
Torres de San Juan
Urb. San Juan de Capistrano
Nerja


Kontingent € 15 pr. år.

Litt info om Asociación Noruega de Nerja

Norsk Forening Nerja ble stiftet i 1995.
Foreningen har utviklet seg fra noen få medlemmer til i dag ca. 200 betalende medlemmer.
Utviklingen har vært eventyrlig; på hvert møte fra høsten til våren har vi til stede 100 til 140 pers.
Selv om vi er en norsk forening, har vi også medlemmer fra Finland, Sverige og Danmark.
Vi har vært heldige å få et flott klubblokale i Restaurant Tores de San Juan. (der er det plass til 200-250 pers.)
Vi har medlemsmøter hver 14. dag i perioden okt. til og med mars med et lite juleopphold.
På hvert møte har vi info. om ting som rører seg i samfunnet og div. foredrag om aktuelle emner. Noen kvelder har vi underholdning på medlemsmøtene, bl.a. div. sang- og musikkinnslag. Vi arrangerer også danseaftener både vår og høst og har et spesielt norsk julebordarrangement før jul.
Bussturer til forskjellige steder i Spania er også en del av det normale programmet.

Bankkonto:

  • IBAN: ES04 2100 6867 1702 0010 9247 BIC: CAIXESBBXXX
  • Banken er CaixaBank.
Ved betaling via nettbank er foreningens adresse:
  • Asociación Noruega de Nerja, 29780 Nerja
Denne kan du bruke for å betale medlemskontingent, reiser, etc.

I tillegg har vi:

  • et tilbud om vandringer gjennom samarbeid med den nordiske foreningen (AHN).
  • et bibliotek med betjening på mandager.