Vandringsgruppa

Vandringsgruppa samarbeider med tilsvarende gruppe i AHN.
Vandringsgruppa organiseres av ildsjeler som Finn Tuft og Henrik Stensrud,
med Finn som koordinator og kontaktpunkt.