For å melde deg inn i foreningen må du oppgi epost og minst ett telefonnummer.
Fornavn og etternavn må ha minst 2 bokstaver. Av andre tegn er kun "-" lovlig.
Alle data sjekkes og bakgrunnen blir rød dersom data ikke aksepteres.
Når alle data er akseptert må du klikke på BEKREFT for at data skal lagres
Det sendes automatisk en epost til deg for å bekrefte innmeldingen og gi deg medlemsnummer og passord.

Kontingenten, €15 pr. år, bes betalt snarest mulig.
Medlemskontingent kan betales på medlemsmøter og til bank. Dersom du melder deg på tur eller lignende før kontingenten er betalt MÅ kontingenten betales senest sammen med turen.
Alle innbetalinger til konto MÅ påføres navn og hva det betales for!

Du får en ny stripe på medlemskortet med årstall på neste møte når kontingenten betales eller er betalt i bank.
Kontonummeret finner du på hjemmesiden under /FORENINGEN/Om foreningen/.
Medlemskortet må du hente på et medlemsmøte.

Dersom du melder deg inn for å delta på en reise må kontingenten betales sammen med reisen.

Medlemsnummer og passord må du bruke når du melder deg på våre reiser og arrangementer.