Møteplan Vår 2021

VÅR 2021

DET BLIR IKKE MØTER VÅREN 2021.

Styret har vedtatt at vi p.g.a. COVID-19 ikke arrangerer møter våren 2021.
Årsmøtet gjennomføres om mulig til høsten.

Vi håper vaksineprogrammet både i Norge og Spania vil muliggjøre aktiviteter høsten 2021.
Vi regner med å komme med en uttalelse angående høsten 2021 i mai/juni.

Det blir ikke arrangert vandringer våren 2021.