Styret 2022/2023

Styret 2022/2023

Styreverv Navn Epost Telefon
President Barbro Riis president@norskforeningnerja.com +4792896543
1.Visepresident Jan Helge Torp visepresident1@norskforeningnerja.com +4795065546
2.Visepresident Gerd Lie visepresident2@norskforeningnerja.com +4797685832
Sekretær Arne Wathne sekretaer@norskforeningnerja.com +4792880410
Kasserer Thor Brodtkorb Stensrud kasserer@norskforeningnerja.com +4794183774

Varamedlemmer 2022/2023

Navn Epost Telefon
Gina Synnøve Stangeland vara1@norskforeningnerja.com +4746894610
Astrid Kähler vara2@norskforeningnerja.com +4793449474
Per Sletten vara3@norskforeningnerja.com +4792209452
Monnica Berger vara4@norskforeningnerja.com +4790125820